Ocelová lana - základní informace

17. 12. 2019

Ocelová lana - základní informace

Ocelová lana jsou velmi komplexním oborem zabředávající do mnoha oblastí, od ocelových lan pro všeobecné použití až po speciální jeřábová či výtahová. V rámci eshopu by byla celá naše nabídka velmi nečitelná, proto zde na webu naleznete jen základní výběr - v případě zvláštních požadavků se obraťte na naše obchodní oddělení.

Naše kategorizace ocelových lan je následující:

Standardní ocelová lana - zde naleznete základní konstrukce pozinkovaných ocelových lan 1x19, 6x7, 6x19 a 6x37 v provedení s konopnými dušemi a ocelovými.

Nerezová ocelová lana - které vynikají svou odolností vůči vnějším vlivům jako je voda, chemie, agresivní prostředí.

Potažená ocelová lana - v této kategorii naleznete ocelová lana ať již pozinkovaná, či nerezová která se obalují do PVC, PA a dalších.

Speciální jeřábová lana DIEPA - právoplatně označována za nejlepší lana svého druhu na světě. Důkazem místo slibů je hlavní vývozní země a tou je Čína. Primárně se německá rodinná firma DIEPA věnuje lanům jeřábovým, ale vzhledem k silné poptávce po dalších rozjeli program těžebních lan používaných v dolech a další doplňkový sortiment.

Když jsme si řekli, jaká lana u nás najdete, bylo by dobré se podívat, co to vlastně takové ocelové lano je - ocelové lano ve své nejniternější podstatě je spletenec drátů - díky tomu jak se splete a jak silné či slabé dráty se použijí získává lano své přirozené vlastnosti.

Samotnému spletenci drátů se říká pramen, tudíž lano se skládá z jednoho či více pramenů a každý pramen poté z několika drátů.

V obecné teorii ocelových lan se tedy lana rozdělují na jednopramenná a vícepramenná, která se dále dělí na šestipramenná a osmipramenná.

V zápisu konstrukce můžeme najít označení počtu pramenů a počtu drátků, z kolika je lano spleteno - tedy např. 1x19 znamená, že ocelové lano je spleteno z 1 pramene, který obsahuje 19 drátků - jedná se tedy o lano jednopramenné. oproti tomu konstrukce 6x7 označuje, že lano obsahuje 6 pramenů, každý pramen má 7 drátků.

U jednopramenných lan není možné již konstrukci dále dělit, zůstává proto tedy samostatně psána jako 1x7 , 1x19 , 1x37 apod. U vícepramenných lan existuje možnost vyplnit střední prostor takzvanou duší - díky různým druhům duše získává lano opět jiné vlastnosti.

Existuje mnoho způsobů, jak duše dělit - zachází se přitom do detailů, z jakého materiálu konkrétně duše je - pro začátek úpně stáčí základní dělení a to je FC a WSC(IWRC), kde FC označuje, že duše lana je z vláken - které se dále dělí na přírodní (NFC) a syntetické (SFC) - v praxi to vypadá tak, že středem lana je veden "provázek". Takové lanka se zapisují např. jako 6x7+FC nebo 6x19+FC.

Druhou variantou, čím lano vyplnit je ocelí nebo dalším lankem (drátem). Takováto ocelová lana se zapisují jako WSC / IWRC, kde WSC znamená, že se přidá další většinou 7mý pramen doprostřed lanka. IWRC znamená, že se doprostřed lanka, tedy do duše přidá další lanko, menšího průměru. Tyto lana se tedy zapisují např. 6x7+WSC nebo zkráceně 7x7.

Další z parametrů, které u ocelových lan můžeme nalézt jsou:

Pevnost drátů - pro výrobu lan se používají dráty různých pevnostní, takováto pevnost drátů se označuje veličinou N/mm2 (Newton na milimetr čtvereční) a označuje pevnost oceli, ze které jsou dráty vyrobeny. U standardních ocelových lan se nejčastěji potkáváme s pevnostní 1770 a 1960, vyjímečně 2160. U nerezových lan to je 1570 a 1770. 

Směr vinutí - když se na lano podíváme z profilu vidíme, že drátky směřují doleva, či doprava - tedy, že nejsou vinuty "rovně", ale točí se. když se na lano podíváme - drátky lana směřují buďto doprava nahoru, nebo doleva nahoru - podle toho poznáme jestli se jedná o lano levé, či pravé.

Takto jednoduché rozdělení nám stačí u jednopramenných lan, kde další rozdělení není z podstaty jednopramenných lan možné. U vícepramenný lan nám však vyvstane další proměnná a to je vinutí drátků v pramenu a pramenů samotných. to znamená, že prameny lana mohou být stáčeny jako pravé, ale drátky v pramenech samotných doleva. Vyvstanou nám tedy 4 možnosti, jak mohou být vícepramenná lana vinuta. ve zkratkovitém zápise se používájí kombinace písmen S a Z - sZ, zS, zZ, sS -- v německých publikacích RHOL, LHOL, RHLL a LHLL. (vycházejících z kombinace slov Right Handed - pravo točivé, Left Handed - levo točivé, Ordinary Lay - křížové vinutí, a Lang Lay - stejnosměrné vinutí). Všechna tato lana tedy mají vnitřní sílu která na ně samotné působí z důvodu právě vinutí a spadají díky tomu všechny do kategorie kroutivých lan.

Kroutivé lana jsou všechna zde zmíněná - znamená to tedy, že pověsíme-li břemeno na takovéto lano, bude mít přirozenou tendenci se "rozplétat". Při běžných situacích a použití nemusí být toto chování překážkou, nebo se např. na dvou kočkových jeřábech použije jedno lano "pravé" a jedno "levé" - tím se síly znegují.

Ale pokud je žádoucí, aby lano tuto sílu a tendenci nemělo, existuje speciální řada lan, v naší krásné české zemi pojmenována jako konstrukce Herkules (v cizině toto označení neznají). Takovéto lano je tedy označováno jako nekroutivé. Aby se dosáhlo toho, že lano zneguje tyto síly samo, je nezbytné aby 50% průřezu ocelového lana táhlo doprava a 50% průřezu doleva. Toho by se při zmíněných konstrukcích nedalo dosáhnout, a proto se nekroutivá lana vyznačují "obrácenými" konstrukcemi - nejznámější asi 18x7 (případně 19x7 při provedení s ocelovu duší).

Závěrem existují ještě přídavky u lan, se kterými se můžete setkat - nepatří podle nás do tohoto úvodního článku pro neznalce - konstrukce SEAL - označována při konstrukcích písmenkem S (tedy např. 6x19S) - znamená, že lanko má vnější prameny silnější než zbytek v lanku - lanko je díky tomu trochu hůře ohebné získává ale vysokou otěruvzdornost. Dalším typem je konstrukce WARRINGTON (kódové označení W -- 6x19W) - kde volné prostory v lanku vyplní menšími pramínky - lano získává vyšší pevnost při stejném průměru, kombinace těchto dvou označována jako SEAL WARRINGTON (kódové označení WS, tedy např. 6x19WS).

Další úpravou lan je takzvané tvarování lan - válcování. Jde o úpravu, kterou najdeme spíše u speciálních lan, kdy se lano prožene hydraulickým lisem a zválcuje se do menšího průměru - takové lano se vyznačuje vysokou pevností, a získává zajímavé otěruvzdorné vlastnosti díky "kulatějšímu" profilu.

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies
Povolit výběr Povolit vše